Materiál

Keramická dlažba (monocottura) keramika, hlína kaolin, jíly, živce – slisovaný hliněný materiál. Slinutá dlažba (gres porcellanato) nízká nasákavost (v rozmezí 0,04 – 0,5 %) Gres je homogenní materiál. Vyrábí se z přírodních kamenů a jílů, rozemletých na prach, vylisovaný pod vysokým tlakem a následně dvakrát vypálený při vysokých teplotách.

Povrch

Povrch – materiály jsou glazované a neglazované. Slinutá dlažba glazovaná se nazývá gres porcellanato smaltato.

Otěruvzdornost

Otěruvzdornost – odolnost glazovaného povrchu proti otěru. Uvádí se jako PEI I,II,III,IV,V – Je to velice důležitý parametr, který přímo ovlivňuje životnost dlažby. Otěruvzdornost se stanovuje pouze u glazovaných obkladů a dlažeb. Zkouška materiálu se provádí rotačním kovovým prstencem, který se otáčí na povrchu dlaždice a počítá se, kolik otáček prstence vydrží glazura bez poškození. Stupeň PEI V znamená, že materiál vydrží 12.000 otáček. Materiály na dolní hranici této skupiny jsou vhodné pro méně zatížené veřejné prostory, a nelze je použít např. pro podlahy s velkou frekvencí pohybu. Na běžné domácí koupelny a wc stačí otěr II až III

 • PEI I – (do 150 ot.)nízká odolnost, většinou se v katalogu vůbec neudává, platí pouze pro obkladový materiál
 • PEI II – (do 750 ot.)též se málokdy udává v katalogu pro svou nízkou odolnost. Vykazují se jí obklady tzv. univerzální, které je možné v koupelně (a pouze tam) použít též jako obklad podlahy. Pomůckou může být, že takto se dají použít obklady s vícevrstvou glazurou.
 • PEI III – (od 750 do 2100 ot.) výrobek pouze pro interiéry obývacích pokojů, chodeb apod. Není vhodný do kuchyní, zádveří a vstupní haly
 • PEI IV – (od 2100 do 12000 ot.) dlažby pro vyšší zátěž, Je možné je použít kdekoliv v interiéru a pokud je dlažba deklarovaná též jako mrazuvzdorná je možné ji použít též na terasy přístupové chodníky apod.
 • PEI V – (přes 12 000 ot.) dlažby, které snesou nejvyšší zátěž pro restaurace, chodby hotelů apod.Pro provozy obchodů typu markety a technické provozy je vždy lépe použít neglazované (slinuté ) dlažby.

Tvrdost dlažeb

Tvrdost dlažeb se vyjadřuje běžnou stupnicí tvrdosti (MOSH) od 1 do 10 (diamant). Kvalitní dlažby vykazují tvrdost od 6 do 9.

Rozměr

Natural bez dodatečné úpravy hran,kalibrované/retifikované evropské normy povolují odchylku v toleranci +/- 0,5% z délky hrany.

Kalibrace

Po vylisování a vypálení následuje dodatečné zbroušení každé hrany každého kusu dlažby na přesný stejný rozměr, díky této úpravě lze poté dlažbu pokládat s minimální spárou a je zde jistota stejných rozměrů každého kusu. Pozor ale při použití dvou barev, sice stejného rozměru, ale jiného kalibru. Ideální je objednat a použít obě barvy ve stejném kalibru.

Jakost

Označuje kvalitu výrobku

 • První třída je označení pro bezchybný výrobek.
 • Druhá třída jsou Materiály s velmi malým defektem povrchové úpravy, který by neměl být na pohled viditelný. Má všechny technické parametry identické s první třídou.
 • Třetí jakostní třída jsou Materiály s povoleným defektem designu, který je na pohled viditelný. Lze je použít, ale je potřeba o defektu vědět. Je to velmi ekonomické řešení.

Nasákavost / Mrazuvzdornost

Tato vlastnost určuje, zda je možné materiál použít v exteriéru, kde se střídají vysoké a velmi nízké teploty, kde v dlažbě může působit vlhkost a při mrazu může rozpraskat. Dlažbu je možno považovat za mrazuvzdornou, je-li její nasákavost menší než 3%. Toto kritérium splňují vždy dlažby slinuté (v rozmezí. (0,04 – 0,5 %)

Použití

 • stěna, podlaha
 • umístění (uvnitř nebo ven)
 • povrch, barva, rozměr, tvar, otěr a tvrdost
 • cenové rozpětí

Protiskluznost

Vlastnost dlažby (jejího povrchu) zabránit skluzu obuvi.

Zkouška na protiskluznost se dle normy DIN 51130 provádí tak, že na položenou testovanou dlažbu se postaví osoba v běžné obuvi. Podložka, na které je dlažba položena, se pomalu naklání a měří se okamžik, kdy nastane skluz. Stupeň protiskluznosti se označuje písmenem R.

Stupně Skluzu

 • Min. 3° max. 9° – R9 – byty, banky, nemocnice
 • Min. 10° max. 18° – R 10 – toalety
 • Min. 19° max. 26° – R 11 – automyčky, autoopravny
 • Min. 27° max. 34° – R 12 – mlékárny, mrazírny

Odstín / Tonalita

Je to barevnost jednotlivých dlaždic, důležitá při doobjednávkách. Pokud dáte dvě obkladačky s jiným odstínem cca metr od sebe (jednu v pravé ruce a druhou v levé) nenajdete rozdíl. Problém může nastat pouze v okamžiku, kdy doobjednáváte určité množství obkladů nebo dlaždic, které chcete kombinovat se zbytkem původně nakoupeného materiálu a prodejce o vašem záměru neinformujete. Tady je vždy důležité buď přinést sebou krabici, kde je vyražená šarže výrobku, podle které (pokud to není časově dlouho) Vám dodají prodejci stejný výrobek Každá dlažba nebo obklad je vlivem teploty, tlaku, vlhkosti a dalších vlivů okolního prostředí a “namícháním” jednotlivých komponentů materiálů vyráběna s různými barevnými a rozměrovými odlišnostmi tzv. “výrobními šaržemi” od původního vzoru. Jedná se o přirozenou vlastnost materiálu, kterou není možné ovlivnit. Proto je potřeba při objednávání materiálu mít na zřeteli skutečnost, že každá další doobjednávka nezaručuje dodávku stejného odstínu či výrobního rozměru. Obklady a dlažby jsou vyrobeny z přírodních surovin a je prakticky nemožné vyrobit vždy přesně stejné odstíny. Rovněž teplota v pecích při výpalu může kolísat, což ovlivňuje výsledné odstíny výrobků. Proto se hotové výrobky třídí podle odstínů. Odstín přesně definuje sytost konkretní barvy při výpalu. Odstínovost(tonalita) se může lišit.

Planarita

Planarita (rovinnost) nám stanoví rovnost každého kusu obkladu a dlažby. Určitá odchylka je dovolena, její rozsah se liší na základě rozměru dlaždic.

Pevnost dlažby

Určuje materiál, ze kterého je dlaždice vyrobena. Rozlišujeme v tomto směru tři druhy dlažeb – glazované dlažby s klasickým střepem, glazované se střepem slinutým a slinuté dlažby bez glazury. Každá z těchto variant má své využití. Dlažby na klasickém střepu mají poměrně široké použití, ale vzhledem k jejich horším mechanickým vlastnostem jsou vhodnější spíše do interiérů. Slinutá neglazovaná dlaždice je velmi vhodná pro pracovní prostředí s velkým provozem, kde díky probarvenému střepu a absenci glazury budou místa případného porušení velmi málo nápadná. Další výhodou je poměrně nízká pořizovací cena. K jejím nevýhodám patří např. zbytková nasákavost (právě díky absenci glazury), tak se v některých případech může stát, že bude obtížné vyčistit z ní některé materiály, jako např. kuchyňský olej apod. K jejím dalším nevýhodám patří poměrně malá variabilita desingu. Asi nejuniverzálnějším a také nejpoužívanějším typem dlažeb jsou slinuté dlažby s glazurou. Spojují většinu výhod obou předchozích variant, jako je glazurou uzavřený povrch a tím pádem také absolutní nepropustnost povrchu na straně jedné a výborné mechanické vlastnosti slinutých dlažeb, kde máme většinou zaručenou například i mrazuvzdornost, na straně druhé. V tomto druhu dlažeb také existuje největší nabídka jak designu, tak i rozměrů dlažby. Pokud se zaměříme na výšku dlažby, měli bychom si uvědomit, že dlažba nižší než je 8mm (resp. 7 mm u formátu 20*20 cm a menších) je už nevyhovující. Tyto dlažby nás mohou překvapit popraskáním i v případě poměrně kvalitního položení.